Een goed plan begint bij een goed ontwerp.

Ontwerpen en bouwen

Een goed plan begint bij een goed ontwerp. Middels CAD-software worden door Ruesult uw ideeën uitgetekend tot een haalbaar plan. Daarbij worden uw wensen, de huidige wet- en regelgeving, eventuele subsidiemogelijkheden en uw budget telkens nauwlettend meegenomen. Vanuit onze eigen expertise denken wij met u mee en dragen zowel alternatieven als vernieuwende ideeën aan. Na vooroverleg met de gemeente, eventueel financierder en provincie worden de stukken technisch uitgewerkt voor de aanvraag omgevingsvergunning. Voor de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden wordt afhankelijk van de markt in overleg gekozen voor een aanbesteding of bouwteam. Of het nu om een woning, utiliteitsgebouw of agrarisch gebouw gaat, onze nauwkeurige voorbereiding maakt het verschil!

Ontwerp en tekenwerk

 • Het ontwerp van woningen en verbouwingen
 • Het ontwerp van stallen en overige bedrijfsgebouwen
 • Het ontwerp van utiliteitsgebouwen
 • Het compleet verzorgen van alle (technische) tekeningen

Vergunningproces Bouwen

 • Vooroverleg met de gemeente en welstandscommissie
 • Het aanvragen en begeleiden van een omgevingsvergunning bouwen
 • Het coördineren van benodigde onderzoeken
 • Het verzorgen van een gebruiksmelding
 • Het verzorgen van een sloopmelding
 • Het coördineren van de benodigde onderzoeken
 • Het bijstaan in eventuele handhavings of beroepszaken

Bouwbesluitberekeningen

 • De bouwbesluit-toetsing, inclusief berekening oppervlaktes, daglicht, ventilatie, spuien enz.
 • De EPC- en MPG berekening
 • De Brandoverslag berekening
 • De Vuurlastberekening (NEN 6060)