Algemene Voorwaarden

Ruesult werkt onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de DNR 2011:
De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011 Eerste herziening, juli 2013).