Ondernemen binnen de milieu- en bestemmingsregels.

Milieu & Ruimtelijke Ordening

Als bedrijf komt er heel wat bij kijken om te ondernemen binnen de milieu- en bestemmingsregels. Denk daarbij onder andere aan het activiteitenbesluit, de wet milieubeheer, natuurbeschermingswet, waterwet, het bestemmingsplan enzovoorts. Ruesult neemt u bij de hand om binnen dit oerwoud van regels te bewegen en uw plannen te kunnen realiseren.

Ruimtelijke ordening

 • Het indienen van een verzoek tot wijziging/herzien van het bestemmingsplan
 • Het aanvragen van een afwijking van het bestemmingsplan
 • De coördinatie van de benodigde onderzoeken
 • Het bijstaan in handhavingszaken of beroepsprocedures

Vergunningproces Milieu

 • Een quickscan van de ontwikkelmogelijkheden (en beperkingen)
 • Het aanvragen van een Omgevingsvergunning milieu
 • Het verzorgen van de melding Activiteitenbesluit milieubeheer, zo nodig in combinatie met een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets
 • De coördinatie van de benodigde onderzoeken
 • Het opstellen van een aanmeldingsnotitie MER-beoordeling
 • Het aanvragen van een Natuurbeschermingswetvergunning of –melding
 • Het bijstaan in handhavingszaken of beroepsprocedures